Kontakt - Marcin Horbowicz

Kontakt

Kontakt

UNIWERSYET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
WYDZIAŁ PRZYRODNICZY
INSTYTUT BIOLOGII
Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki
08-110 Siedlce
ul. Prusa 12

e-mail: mhorbowicz@uph.edu.pl
tel: (25) 6431232